Οι γυναίκες της Φλωρεντίας

1992

Ελαιογραφία σε χαρτόνι, ρόλο,
50εκ. x 70εκ.

Οι πόρνες του οδικού δικτύου στα προάστια

Οι γυναίκες της Φλωρεντίας