Η πρώτη «βολή»

1995

Γκουάς σε χαρτί,
50εκ. x 64εκ.

Από τη σειρά - εθισμός - η εμπειρία της ψευδαίσθησης

Η πρώτη «βολή»