Ο καπνιστής

1996

Ακουαρέλ σε χαρτί,
24εκ. x 33εκ.

Από το ατελιέ με χρήση της σκίτσας, ένας άνδρας στο μπαρ

Ο καπνιστής