Καίγοντας πόλη

1996

Ακρυλικό χρώμα σε ειδικό χαρτί,
64εκ. x 50εκ.

Από τη σειρά “πολέμων Βαλκανίων” στη διατάραξη εντύπωσης εικόνες από την περιοχή σύγκρουσης.

Καίγοντας πόλη