Η μορφή του ονείρου

2003

Λαδί σε χαρτί Νεπάλης, ρόλο,
51εκ. x 77εκ.

Οι λωρίδες δείχνουν μια γυναικεία μορφή

Η μορφή του ονείρου