Ο κορμός

2004

Λάδι σε Ακρυλικό στόκο στο κοντραπλακέ με άμμο,
60εκ. x 60εκ.

Μελέτη χρώματος με την μεσογειακή ατμόσφαιρα

Ο κορμός