Το κόκκινο κέντρο

2004

Λαδί και χρυσό βερνίκι σε καρτόνι,
80εκ. x 100εκ.

Απλό παιχνίδι με τα χρώματα

Το κόκκινο κέντρο