Λαϊκή αγορά στην Πόντε Τρέσα

1992

Λάδι σε καμβά, ρόλο,
30εκ. x 50εκ.

Θυμίζοντας το ζωγράφισμα του Αύγουστο Μάκε η βροχή στην μικρή πόλη της βόρειας Ιταλίας

Λαϊκή αγορά στην Πόντε Τρέσα