Μάνταλα 2

2003

Λάδι σε καρτόνι,
50εκ. x 70εκ.

Ωοειδή δομή σε κόκκινο και πράσινο

Μάνταλα 2