Μάνταλα 1

2003

Λάδι σε καρτόνι,
50εκ. x 70εκ.

Ωοειδή δομή σε μπλε - πράσινο και πορτοκάλι

Μάνταλα 1