Γραμμές και κέντρα 3

2004

Λαδί σε τσουβάλι,
38εκ. x 60εκ.

Ανώμαλες άσπρες και μαύρες λωρίδες με χρωματισμένα κέντρα

Γραμμές και κέντρα 3