Γραμμές και κέντρα 2

2004

Λαδί σε τσουβάλι,
40εκ. x 60εκ.

Ανώμαλες άσπρες και μαύρες λωρίδες με χρωματισμένα κέντρα

Γραμμές και κέντρα 2