Τοπίο της Ίστριας

1993

Ακουαρέλ σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Το ακουαρέλ, ζωγραφισμένο με το ρόλο και αφαιρεί σε μεγάλη έκταση τα στοιχεία του τοπίου της Ίστριας.

Τοπίο της Ίστριας