Κωνσταντινούπολη

1995

Λάδι στον καμβά, κυλημένο,
150εκ. x 150εκ.

Μια προβολή της πόλης στο Βόσπορο, χρυσό κέρατο και στα Μάρμαρα. Η άποψη εμφανίζεται όπως όψη από την πτήση και είναι μάλλον μια ιδέα της μεγάλης ιστορίας της θέσης.

Κωνσταντινούπολη