Γόρτυνα, Κρήτη

1998

Ακρυλικο χρώμα σε χαρτόνι, ρόλο,
50εκ. x 70εκ.

Tα ερείπια του καθεδρικού ναού του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, κύρια πόλη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Εδώ, η αρχαιότερη ελληνική επιγραφή που βρέθηκε σκαλισμένο σε μάρμαρο, το δημοτικό νόμο της Γόρτυνας, η βασίλισσα των επιγραφών.

Γόρτυνα, Κρήτη