Αφηρημένες μορφές 2

1994

Κιμωλία Pitt σε χαρτί,
42εκ. x 59εκ.

Στοιχεία των θηλυκών μορφών σωμάτων, ιερή αρχιτεκτονική, δέντρα.

Αφηρημένες μορφές 2