Αφηρημένες μορφές 1

1994

Κιμωλία Pitt σε χαρτί,
42εκ. x 59εκ.

Στον κήπο στο Σεττιγνάνο Ιταλίας, κανάτα και κυπαρίσσι λαδιού, το αρσενικό και η θηλυκή σύμβολο.

Αφηρημένες μορφές 1